Parking

Pravidla parkování

Při vjezdu je řidič povinen uhradit poplatek 200 Kč za parkování vozidla v hotovosti. Řidič je povinen umístit tuto vjezdovou kartičku viditelně za přední sklo vozidla. Řidič je zároveň povinen zaznamenat svou SPZ a své telefonní číslo pro případ potřeby. Karta musí zůstat ve vozidle po celou dobu festivalu. Řidiči jsou povinni se řídit pokyny organizátorů. Povolená rychlost v areálu je 10 km/hod. Je povoleno opuštění parkoviště a znovu najetí do prostoru vyznačeného pro parkování vozidel. Parkování jinde, než je vyhrazené místo, není povoleno. Ve vyhrazeném prostoru pro parkování vozidel není dovoleno stanovat. Stan je možno postavit ve stanovém městečku. Prosíme, aby se řidiči chovali ohleduplně vůči ostatním řidičům. Ve vozidle si nenechávejte cenné věci ani peníze. Prosíme taktéž o dodržování pořádku. Organizátoři nejsou zodpovědní za ztráty a krádeže. Děkujeme za akceptování parkovacího řádu a podmínek.

Cena za parkování je 200 Kč / vozidlo na celý festival.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.