Parking a stanové městečko

/ / Novinky

Pravidla parkování

Při vjezdu je řidič povinen uhradit poplatek za parkování vozidla v hotovosti.

cena za parkování: P1: 200 Kč, P2: 200 Kč/celý festival. Jednodenní parkovné není k dispozici. Uvedené ceny jsou včetně stanu.

Řidič je povinen umístit tuto vjezdovou kartičku viditelně za přední sklo vozidla. Řidič je zároveň povinen zaznamenat svou SPZ a své telefonní číslo pro případ potřeby. Karta musí zůstat ve vozidle po celou dobu festivalu. Řidiči jsou povinni se řídit pokyny organizátorů. Povolená rychlost v areálu je 10 km/hod. Je povoleno opuštění parkoviště a znovu najetí do prostoru vyznačeného pro parkování vozidel. Parkování jinde, než je vyhrazené místo, není povoleno. Ve vyhrazeném prostoru pro parkování vozidel není dovoleno stanovat. Stan je možno postavit ve stanovém městečku. Prosíme, aby se řidiči chovali ohleduplně vůči ostatním řidičům. Ve vozidle si nenechávejte cenné věci ani peníze. Prosíme taktéž o dodržování pořádku. Organizátoři nejsou zodpovědní za ztráty a krádeže. Děkujeme za akceptování parkovacího řádu a podmínek.

Provoz stanového městečka bude od pátku 15. 7. 2022 od 12:00.

 

TOP